Diễn Đàn Đăng Tin quảng cáo dịch vụ ở Cần Thơ mới, các hoạt động cần thiết hàng ngày trong công việc và gia đình cần nhiều dịch vụ tiện ích