Quy Định Đăng Tin

Ngày đăng: - Mã ID:36
Nội dung quy định của diễn đàn raovatcantho có các điểm chính như sau:
 1. Diễn đàn đàn mở, phi chính trị, phi tôn giáo, và hoạt động theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết liên quan đến chính trị, tôn giáo, và trái luật pháp Việt Nam sẽ bị xóa và thành viên tái phạm sẽ bị khóa tài khoản.
 2. Thành viên cần tuân thủ các quy định như không phá hoại, spam, hack, gây gián đoạn, gây phản cảm, không sử dụng tên đăng nhập liên quan đến chính trị và tôn giáo, không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, không sử dụng hình đại diện và chữ ký liên quan đến chính trị và tôn giáo.
 3. Nội dung bài viết không được đưa sai chuyên mục, không liên quan đến an ninh, chính trị, chống lại nhà nước, gây mâu thuẫn, tuyên truyền bạo lực, dùng từ ngữ thiếu văn hoá, không được quảng cáo sản phẩm/dịch vụ một cách không phù hợp.
 4. Quảng cáo và hoạt động thương mại phải tuân theo quy định, và thông tin được trích dẫn cần ghi rõ nguồn gốc.
 5. Raovatcantho không chịu trách nhiệm về thông tin chưa xác thực trong bài viết, và có quyền can thiệp và xử lý nội dung vi phạm.
 6. Bài viết vi phạm quy định có thể bị xử lý bằng cách xóa bài, khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 7. Thành viên có quyền thắc mắc và khiếu nại về việc khoá ID, xóa/chuyển bài viết, và BQT sẽ xem xét khiếu nại và phản hồi cho thành viên.
 8. Quy định của diễn đàn có thể được cập nhật và thành viên cần thường xuyên tham khảo.
 

raovatcantho

Administrator
Thành viên BQT
Mã:1
Tham gia
30/10/23
Bình Luận
12
Điểm
1
Quy định về tên chủ đề / tiêu đề sản phẩ dịch vụ:
 • Phải ngắn gọn, súc tích, bao hàm nội dung của bài viết
 • Không ghi quá ngắn hoặc quá dài.
 • Không chèn số điện thoại, giá bán, ion ( HOT, NEW,.. )
 • Chủ đề mới phải nằm trong đúng chuyên mục.
 • Không được viết hoa toàn bộ
 

raovatcantho

Administrator
Thành viên BQT
Mã:1
Tham gia
30/10/23
Bình Luận
12
Điểm
1
Quy định về hình ảnh sản phẩm dịch vụ.
 • Hinh ảnh đúng nhưu mô tả sản phẩm, nên có 3-5 hình ảnh đại diện
 • Không sử dụng hình ảnh dùng chung cho nhiều bài viết khác nhau
 • Không sử dụng hình ảnh có kích thướt quá nhỏ, ảnh mờ...
 • Không coppy hình ảnh từ những website khác
 

raovatcantho

Administrator
Thành viên BQT
Mã:1
Tham gia
30/10/23
Bình Luận
12
Điểm
1
Quy định về nôi dung:
 • Nội dung coppy từ nhiều nguồn khác sẽ không được duyệt
 

raovatcantho

Administrator
Mã Thành Viên:1
Tham gia
30/10/23
Bình Luận
12
Điểm
1
Hoạt Động:
https://raovatcantho.vn/threads/quy-dinh-dang-tin.36/